Imię: rodzina krawca Nazwisko: nieznane

 • TAK
 • Mężczyzna
 • rodzina krawca
 • nieznane
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • nieznany
 • Chłodna (getto)
 • Żyd
 • Biedna rodzina krawca, mieszkająca w getcie w dwupokojowym mieszkaniu na Chłodnej, do którego sprowadzili się Julian, Janina, Alina i Wacław Wolmanowie. Rodzina krawca była tradycyjna, wierząca, i uważała się za lepszych Żydów niż zasymilowani Wolmanowie.

 • w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera