Imię: Przewodnik drugiej grupy Nazwisko: Nieznane

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Przewodnik drugiej grupy
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Dworzec Wschodni
 • Żyd
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Dowiaduje się od przewodnika pierwszej grupy o zatrzymaniu Sabiny przez strażnika i nieudanym wyjściu na aryjską stronę. „Był to chłop na schwał, ryzykant. Powiedział, że muszą mnie stąd bezwzględnie wyprowadzić, bowiem gestapowiec może się do mnie tak przyczepić, że mnie już w ogóle z terenu nie wypuści”. Przewodnik drugiej grupy przychodzi do Sabiny, pyta, czy ma pieniądze, bierze 300 złotych. Kupuje wódkę, daje ją strażnikowi, który zadowolony wypija alkohol i zasypia. Sabina może wyjść z terenu robót. Towarzyszą jej obaj przewodnicy. Ruszają inną drogą, przez tory, zatrzymuje ich szczekanie psa i jego właściciel, stary generał, inspektor kolei. Przepuszcza ich jednak dalej, do domu znajomej jednego z przewodników, Polki, która przejmuje Sabinę.

 • wysiedlenie
 • administracyjne, działania Niemców, działania Polaków, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, koszty, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Str. 46 – 47