Imię: Nieznane siostry Nazwisko: N

  • NIE
  • Nieznane siostry
  • N
  • Tak
  • Spoza Warszawy
  • Żyd
  • w mieszkaniu
  • Dwie siostry N. pochodzące z Grodna, które przetrwały pod opieką Stefanii Sempołowskiej. Jedna pełniła funkcję sekretarki. Pani Stefania w coraz rzadszych godzinach całkowitej przytomności dyktowała jej kolejne rozdziały swej ostatniej pracy naukowej.

  • Relacja Basi Temkin-Bermanowej

  • 377-379