Imię: Nieznane Nazwisko: Müller

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Müller
  • niemiecki oficer, leczy go Reicher

  • Niemcy
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 53