Imię: Hersz-Ber Nazwisko: Młynarski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz-Ber
  • Młynarski
  • uchodźca z Dąbrowy Górniczej

  • uchodźcy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 220