Imię: Nieznane Nazwisko: Miller

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Miller
  • lekarz w getcie łódzkim, ostrzega Reichera

  • lekarze
  • Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 28