Imię: Rita Nazwisko: Merker

  • TAK
  • Kobieta
  • Rita
  • Merker
  • koleżanka Zofii Płochockiej, po wojnie - Janina Rousseau pracowała razem w getcie warszawskim przy pruciu mundurów niemieckich po wojnie w Warszawie

  • wokół autora
  • Płochocka, Zofia, relacja 301-5555