Imię: Alfred Nazwisko: Maro

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Alfred
  • Maro
  • jego rodzice zostali wywiezieni z getta podczas I akcji, Alfred ukrywany był przez byłą służłcą rodziny Maro, która wyrzuciła go na ulicę. Od 1942 r.ukrywany przez Jadwigę Borkowską. Był u niej jeszcze w 46r.

  • dzieci