Imię: Markus Nazwisko:

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Markus
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Nieznany mężczyzna organizujący szmugiel do getta. Znał Alicję Będzikowską ze Spółdzielni Śródmiejskiej. Telefonicznie zlecił jej dopilnowanie transportu zboża do getta w zamian za 300 zł.

  • w getcie
  • gospodarcze
  • handel, szmugiel, Żydzi