Imię: Mieczysław Nazwisko: Markowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Markowski
  • Zam. przy Majzelsa 7; był w szopie J. Żyto, oddał do szopu maszyny do tłoczenia oleju oraz zapas smarówi oliwy do maszyn

  • przedsiębiorcy
  • Sznejer, Dawid; relacja 301-2976