Imię: Nieznane Nazwisko: Markiewicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Markiewicz
  • uchodźca z Łodzi, w getcie Dzika 3

  • uchodźcy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 220