Imię: Sz Nazwisko: Margulis

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sz
  • Margulis
  • inżynier- podkomisja stolarska, Związek Rzemieślników- grudzeń 40

  • Judenrat
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 246