Imię: Nieznane Nazwisko: M.

Bliski przyjaciel Kapłana. Jeden z najlepszych nauczycieli hebrajskiego w Warszawie. Do wojny pracował w szkole Tarb...