Imię: Bela Nazwisko: Lipstadt

Córka Arona Bera i Ajdel, miała dwie starsze siostry i starszego brata. Ojciec był jubilerem. W czasie wojny rodzina...

  • Z domu: Parzęczewska

Imię: Zofia Nazwisko: Lewartowicz (2)

Żona Zygmunta Lewartowicza, prawnika. Mieli jednego syna Kazimierza (ur. 1930). Była pianistką po konserwatorium. Ro...

  • Z domu: Ryterband
  • Wariant nazwiska: Zofia Lewandowska

Imię: Maria Nazwisko: Lewit

Maria Lewit, z d. Markus, ur. 02.07.1924 w Łodzi. Córka Borysa Markusa i Lidii z d. Wagin. Miała starszą o 5 lat sio...

  • Z domu: Markus

Imię: Julian Nazwisko: Lewit

Jego ojciec był wspólnikiem w firmie Borysa Markusa, rodziny znały się sprzed wojny. W czasie wojny znalazł się we L...