Imię: Jan Nazwisko: Lisowski

Mieszkał w Henrykowie z rodzicami, Józefem i Zofią Lisowskimi i dwoma młodszymi braćmi, Wiesławem i Witkiem. Jego oj...

Imię: Edi Nazwisko: Lourie

Przyjaciel Theodora Diesenhousa. Bardzo zamożny właściciel fabryki lekarstw. Namawiał Theodora do przyjazdu do Lubli...

Imię: Guta Nazwisko: Lewin

Miała brata. Przed wojną rodzinie powodziło się dobrze. Po wybuchu wojny ojciec wyjechał do swojej matki. Rodzinie w...

  • Z domu: Lewin