Imię: Emil Nazwisko: Lempke

Volksdeutsch u którego Romana Koplewicz pracowała jako pomoc domowa. Podejrzewał, że Romana jest żydówką, ale potrze...

Imię: M. Nazwisko: Lengman

Z Włocławka. Po wybuchu wojny został członkiem Włocławskiej Rady Żydów. 31 grudnia 1939 r. przyjechał do Warszawy.

Imię: Dawid Nazwisko: Lipstadt

Syn Hanny (Heleny) z d. Weissblatt i Hersza. Miał dwie siostry: starszą Felę (ur. 1918) i młodszą Lilkę (ur. 1928)....

  • Wariant nazwiska: Tadeusz Kostanecki