Imię: Feliks Nazwisko: Kanabus

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Feliks
 • Kanabus
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polak
 • wyższe
 • Lekarz chirurg. Po utworzeniu getta wchodził do niego i leczył swoich przyjaciół m.in. Winawerów, Maliniaków i innych. Pracował w szpitalu dziecięcym na Kopernika. Przez jego oddział przewinęło się w czasie okupacji 12-15 dzieci pochodzenia żydowskiego. Przyprowadzała je dr Teodozja Goliborska. Dr Kanabus preparował wyniki badań i wystawiał dzieciom odpowiednie karty chorobowe, tak aby mogły zostać w szpitalu do czasu znalezienia im miejsca pobytu. Wykonywał też operacje plastyczne nosów i napletka. W lutym 1943 r. wyprowadził z getta swojego kolegę szkolnego, lekarza Mieczysława Tursza i ukrywał go w swoim mieszkaniu do sierpnia 1944 r.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc, praca
 • dzieci, inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, medyczne, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi