Warszawa getto ulice nieznane Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Warszawa getto ulice nieznane
  • w mieszkaniu
  • w getcie, wysiedlenie
  • lekarze, opieka
  • Po utworzeniu getta, dr Feliks Kanabus wchodził do niego i leczył swoich przyjaciół m.in. Winawerów, Maliniaków i innych. Odwiedzał swojego kolegę szkolnego, dra Mieczysława Tursza, a w lutym 1943 r. wyprowadził go z getta.