Imię: Abram Jakub Nazwisko: Jedlicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram Jakub
  • Jedlicki
  • Muzyk, zam. Dzielna 25. Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [,, s., 299]