Imię: Nieznane Nazwisko: J.B.D.

  • TAK
  • Mężczyzna
  • J.B.D.
  • Roszczyk
  • 1901
  • przed wojną mieszkał w Warszawie z matką i żoną. Prowadził zakład fotograficzny w centrum miasta. Brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji nie poszedł do niewoli. Spalił wszystkie rzeczy wojskowe. Wywiózł apararaturę fotograficzną do znajomego fotografa. Wyprowadził się z lokalu gdzie było jegp mieszkanie i zakład, ale skłonił znajomych by urządzili tam kawiarnię. Miał tam być zatrudniony w ukryciu jako zaopatrzeniowiec. Jego żona przebywa na terenach wschodnich zajętych przez wojska radzieckie. Wprowadza się do getta , razem z matką zajmuje lokal fotograficzny przy Chłodnej.Prowadzi zakład,który nieźle prosperuje. Po wyłączeniu Chłodnej z granic getta przenosi się na Elektoralną do znajomych lekarzy. Wchodzi w spółkę z innym fotografem. Robi album o produktywności Żydów w getcie na zamówienie Gminy.Podczas I akcji konserwuje obrazy z polecenia Niemców w budynku Werterfassung. W końcu września 42 przechodzi na aryjską stronę, Mieszka u różnych przyjaciół i znajomych, najdłużej u p.Olszewskiego dla którego też pracuje jako fotograf. Po kapitulacji powst.warsz. w Pruszkowie.

  • inteligencja
  • 113-131