Imię: Nieznane Nazwisko: Iwicki

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Iwicki
  • Z Warszawy
  • Prałat Iwicki, sam pochodzenia żydowskiego, dyrektor szkoły gimnazjalnej w Pińsku, był czynny w akcji pomocy Żydom.

  • Relacja ks. Biskupa Karola Niemiry w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 178