Imię: Wiktoria Nazwisko: Iwańska

 • NIE
 • Kobieta
 • Wiktoria
 • Iwańska
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Złota 56 a m. 2a
 • Polak
 • Żona Henryka Iwańskiego. Brała czynny udział w akcji pomocy Żydom, poświęcając się bez reszty i całkiem bezinteresownie sprawie ukrywania zbiegłych z getta, leczenia chorych bojowników żydowskich, załatwiania przerzutów pieniędzy i rzeczy, opieki nad bezdomnymi dziećmi.

 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja dr Józefa Celmajster-Niemirskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 175-177