Imię: Nieznane Nazwisko: Huselman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Huselman
  • miał wartę wokół getta na pocz. powstania w getcie, SS-man ze szkoły SS w Trawnikach, plutonowy

  • Niemcy
  • Sowa, Jan Hilary, relacja 301-5875