Imię: Nieznane Nazwisko: Hurwicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hurwicz
  • radca

  • Judenrat
  • I, 197