Imię: Nieznane Nazwisko: Hurwicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hurwicz
  • 18-01-43 [?]
  • Treblinka
  • bliski ugrupowaniu chasydzkiemu w Gminie, późno został członkiem Rady, przwod. Wydziału Cmentarnego w ostatnim okresie, wywieziony 18-01-43

  • Judenrat
  • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943