Imię: Edmund Nazwisko: Holka

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Edmund
 • Holka
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polak
 • pieniądze
 • Dobrze zbudowany, wysoki, w średnim wieku, o arystokratycznym wyglądzie i żywych, niebieskich oczach. Przedwojenny znajomy i klient Jakuba Lando. Razem ze swoim przyjacielem Firtzem prowadził sortownię ubrań i złomu dla Niemców. W styczniu 1943 r. przyjął do pracy Jerzego Lando, znając jego pochodzenie.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • działania Polaków, gospodarcze, pomoc, praca
 • Medal Sprawiedliwych, praca