Imię: Nieznane Nazwisko: Hochman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hochman
  • Mieszkał na Leszno 24. W marcu 41r. nie miał pieniędzy na reperację butów swojego dziecka (zajął się tym Komitet Domowy). Kupiono mu buty (dla dziecka?) za 28 zł w czerwcu 41r.

  • opieka
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 68, s. 53, 63