Imię: Nieznane Nazwisko: Herman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Herman
  • członek Komisji Odzieżowej - sierpień 40

  • Judenrat
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 200