Imię: Z Nazwisko: Heller

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Z
  • Heller
  • Reicher zna go z Łodzi - przeciętny kupiec

  • kolaboracja
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 38