Imię: Leon (Lejb) Nazwisko: Guz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Leon (Lejb)
 • Guz
 • 1914-10-12
 • Kowel
 • Tak
 • Żyd
 • zły
 • Matka zmarła w 38, miał dwóch braci. Jeden, Szymon, zmarł na początku wojny. Ojciec bezrobotny. Jesienią 39 Leon pracował w składzie futer, handlował nimi, dzięki czemu nieźle mu się powodziło. W grudniu 39 ożenił się z Alicją Szarfsztejn. Wiosną 41 wyjechał do teściów do Mińska Maz. Pracował na placówkach na stacji kolejowej, potem w niemieckim Czerwonym Krzyżu. W czasie akcji wysiedleńczej w Mińsku w sierpniu 42 uciekł z placu transportowego , przyłączył się do placówki Kopernik. Od początku września był na placówce w fabryce Rudzkiego, razem z żoną. Od 27 stycznia 43 na Targowej 64 do wyzwolenia.

 • autor
 • autor pamiętnika

 • Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944