Imię: Kazimierz Nazwisko: Goldfeder

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kazimierz
  • Goldfeder
  • Podobwodowy w Referacie Służby i Wyszkolenia SP -maj41, lip. 41; Podporucznik rezerwy.

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 206,, 208,, AAN-27,, s.18]