Imię: Maurycy Nazwisko: Goldfarb

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Maurycy
 • Goldfarb
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • wyższe
 • Lekarz szpitala Bergsonów i Baumanów. Nawiązał współpracę z Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej, który pomagał Żydom.

 • przed gettem, w getcie
 • konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania tej grupy.

 • s. 175-177