Imię: Jan Nazwisko: Dembowski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Dembowski
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Polak
 • wyższe
 • na powierzchni
 • Profesor biologii, „niezwykle światły i postępowy”. W sierocińcu RGO na Ciepłej poznaje 13-letniego Stanisława Zippera. Lubi go bardzo, opiekuje się nim. Wie, że Staś jest Żydem; wyrabia mu aryjskie papiery na własne nazwisko i chce, by Staś zamieszkał u niego. Zaprasza go często do siebie. Stać woli jednak zostać na Ciepłej.

 • administracyjne, działania Polaków, nauka, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, praca, RGO, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Jan Dembowski (1889 – 1963), polski biolog, zoopsycholog, prezes Polskiej Akademii Nauk, marszałek Sejmu I kadencji, członek Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. W latach 1920–1930 profesor w Wolnej Wszechnicy Polskiej.

 • Str. 11 (10)