Given name: Jan Family name: Dembowski

 • NO
 • Male
 • Jan
 • Dembowski
 • Yes
 • From Warsaw
 • Polish
 • higher
 • on surface
 • Profesor biologii, „niezwykle światły i postępowy”. W sierocińcu RGO na Ciepłej poznaje 13-letniego Stanisława Zippera. Lubi go bardzo, opiekuje się nim. Wie, że Staś jest Żydem; wyrabia mu aryjskie papiery na własne nazwisko i chce, by Staś zamieszkał u niego. Zaprasza go często do siebie. Stać woli jednak zostać na Ciepłej.

 • administrative, Poles operations, education, help, private/everyday life
 • atmosphere , children, other help, long-lasting help, individual help , housing assistence , material help , work, RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council), with Aryan documents , acquaintances
 • Jan Dembowski (1889 – 1963), polski biolog, zoopsycholog, prezes Polskiej Akademii Nauk, marszałek Sejmu I kadencji, członek Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. W latach 1920–1930 profesor w Wolnej Wszechnicy Polskiej.

 • Str. 11 (10)