Imię: Maria Nazwisko: Czerwińska

  • NIE
  • Kobieta
  • Maria
  • Czerwińska
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Przedwojenna znajoma Przedborskich (lub Bekkerów). Po wyjściu z getta Stanisław i Irena Przedborscy zamieszkali u niej. Mieszkanie było blisko murów getta, więc zrobiło się niebezpiecznie i Przedborscy wyprowadzili się.

  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi