Nieznana [mieszkanie Marii Czerwińskiej] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [mieszkanie Marii Czerwińskiej]
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie Marii Czerwińskiej blisko murów getta.