Żelazna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Żelazna
  • 85 m 11
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków
  • Mieszkanie Marii i Wacława Iwańskich.