Żelazna From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Żelazna
  • 85 m 11
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
  • Poles operations
  • Mieszkanie Marii i Wacława Iwańskich.