wieś koło Żyrardowa Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • wieś koło Żyrardowa
  • powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Wieś, gdzie znaleźli schronienie Ania i Leon Joselson po powstaniu warszawskim.