wieś koło Żyrardowa Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • wieś koło Żyrardowa
  • Warsaw Uprising
  • housing, help
  • long-lasting help, individual help , housing assistence , with Aryan documents
  • Wieś, gdzie znaleźli schronienie Ania i Leon Joselson po powstaniu warszawskim.