Wronia Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wronia
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • Mieszkanie, w którym znalazł noclegi Guterman, Żyd z Płocka.