Wileńska róg Zaokopowej Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Wileńska róg Zaokopowej
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe, szmalcownictwo
  • Mieszkanie znajomych Bronisławy i Leopolda Trejbiszów.