Relacja 301-6818 w Archiwum ŻIH

 • Leopold; Bronisława
 • Trejbisz; Trejbisz
 • relacja, wspomnienia osobiste
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Opis losów wojennych rodzeństwa Bronisławy i Leopolda Trejbiszów. Mieszkali w Pilznie z matką i rodzeństwem. Po wybuchu wojny Leopold, razem z braćmi, zgłosił się do pracy w obozie przy kolei. Kiedy Pilzno było wysiedlane do Dębicy, matka i siostry ukryły się w okolicy. Bracia zginęli w czasie ucieczki z obozu. Matka i dwie siostry zginęły. Bronisława i Leopold uciekli z getta w Dębicy do Warszawy. Zdobyli metryki chrztu na aryjskie nazwiska, załatwili sobie kenkarty i warszawski meldunek. Wynajęli pokój. Leopold znalazł pracę w fabryce Philips'a. Kradł z zakładu blachę, z której w domu robili grzebienie na sprzedaż. Wyzwolenie zastało ich na Targówku w samodzielnym mieszkaniu.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl