Wielka Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Wielka
 • 14
 • inna
 • przed gettem, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Kawiarnia Stanisława Pawluka, która stanowiła punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Henryka Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę. Odbywały się tam zebrania konspiracyjne.
  W piwnicach kawiarni mieścił się skład broni dla getta. Z kawiarni było przejście do getta przez Wielką, Zielną i Sienną.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176