Warszawa - mieszkanie Tadeusza Kotarbińskiego Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa - mieszkanie Tadeusza Kotarbińskiego
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • Drzwi mieszkania Tadeusza Kotarbińskiego stały otworem dla Żydów, mimo że groziło to śmiercią.

  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej."

  • 64