Warszawa - mieszkanie Haliny Krzyżanowskiej Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa - mieszkanie Haliny Krzyżanowskiej
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • Halina Krzyżanowska przechowywała Żydów w czasie wojny.

  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej.

  • s. 312-315