Warszawa getto, pl. Muranowski Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa getto, pl. Muranowski
  • powstanie w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami
  • Rodzina Iwańskich, Henryk, Wacław i Henryk, brali udział w walkach z Niemcami na pl. Muranowskim w czasie powstania w 1943r., wspierając bojowników żydowskich