Warszawa getto, pl. Muranowski From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa getto, pl. Muranowski
  • Ghetto Uprising
  • Poles operations, help
  • other help, contacts with other Jews
  • Rodzina Iwańskich, Henryk, Wacław i Henryk, brali udział w walkach z Niemcami na pl. Muranowskim w czasie powstania w 1943r., wspierając bojowników żydowskich