Warszawa - Tadeusz Kotarbiński Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa - Tadeusz Kotarbiński
  • działania Polaków, pomoc
  • Tadeusz Kotarbiński, profesor znany ze swej odwagi i rycerskości, pomagał Żydom w czasie wojny.

  • Relacja Emanuela Ringelbluma „Stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej". Ringelblum ukrywa pełne nazwisko Tadeusza Kotarbińskiego, używa kryptonimu „prof. X.”

  • s. 79