Warszawa - Stanisław Tołwiński Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa - Stanisław Tołwiński
  • działania Polaków, pomoc
  • Stanisław Tołwiński pomagał wielu Żydom w czasie wojny.

  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" (brak szczegółowych informacji).

  • s. 65